Illustration

Zahlenzorro

Westermann

Wunnerland – Nils & Nele

Tash GmbH

Wizard of Oz

Scoyo GmbH

Traffikatz

Studio Hamburg Fernseh Allianz, NDR Sesamstrasse, DVR